Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. ให้สัมภาษณ์โครงการ “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ”

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนคนไทยร่วมโครงการ “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ” โดยโทรแจ้งข้อมูลมายังศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Call Center 1313 ในเวลาราชการ

 

วันนี้ (5 ตุลาคม 2554) เวลา 10.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในโครงการ “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ” ณ ทำเนียบรัฐบาล ห้องสีฟ้า
      ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยปัจจุบันนี้ในรอบ 8 เดือนที่ผ่านมา ฝนตกมากว่าปีที่แล้ว 35 % และทางภาคตะวันออก ตกมากว่าปี่ที่แล้วสูงถึง 112% ซึ่งนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆมา แต่จะเป็นปกติในปัจจุบันและอนาคตต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องรับมือให้ได้และอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดพายุขึ้นตลอดเวลา และในขณะนี้สิ่งที่รัฐบาลดำเนินการแก้ไขอยู่ คือ การนำเรือมาปฏิบัติภารกิจเสริมเพื่อเคลื่อนตัวของมวลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทางใต้ให้เร็วขึ้น ซึ่งสามารถใช้เรือเร่งผลักดันน้ำได้ในขณะที่น้ำลง และเป็นวิธีที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมให้ลดน้อยลงในช่วงระยะ 10 วันนับจากนี้ โดยใช้เวลาเดินเรือต่อวัน วันละ 8-10 ชม. หลังจากนั้น ประมาณวันที่ 17-18 จะเป็นช่วงน้ำขึ้น ซึ่งจะไม่สามารถผลักดันน้ำได้และต้องหยุดเดินเรือ เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงขึ้น
      ในการนี้ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รมว.วท. กล่าวว่า การแก้ไขน้ำเจ้าพระยาไหลสู่บ้านเรือนประชาชนนั้น รัฐบาลได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เพื่อประชาชนทุกคน เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เราไม่สามารถห้ามได้ ภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ประชาชนทุกคนต้องช่วยกันรักษาชีวิตและทรัพย์สินเพื่อความปลอดภัย และการผลักดันน้ำสู่ทะเลนั้น 
      โดยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนที่มีเรือสามารถนำเรือมาเดินเครื่องเพื่อผลักดันน้ำ โดยการมัดเรือให้แน่นแล้วเดินเครื่อง หันหัวเรือไปทางเหนือและหางเรือลงสู่ทางใต้ ภายใต้โครงการ “ไทยแข็งแกร่ง สามัคคี ร่วมกันดันน้ำ” นับเป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีกันระหว่างคนไทยทุกคน
      รัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนน้ำมันในการเดินเรือ และให้กองทัพเรือ กรมเจ้าท่าเป็นผู้ส่งน้ำมันให้แก่พี่น้องประชาชนที่ร่วมมือกับทางโครงการ โดยสามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่จอดเรือของท่านได้ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 1313 รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกกระทรวง
      ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณของน้ำจากเดิม ได้สูงถึง 20 ซม. ซึ่งนับว่าเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการใช้เรือผลักดันน้ำ

เขียนข่าวโดย นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพข่าว นายรัฐพล  หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready