Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ดร.ปลอดประสพ ลงพื้นที่ จ.นครสววรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและหาแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัย พร้อมแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ถูกต้องท่วม  พร้อมทั้งได้ให้นโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนกับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554

     


          ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวให้นโยบายฯ ว่า แนวคิดการป้องเมืองอย่างถาวรต้องเกิดขึ้น ต้องขอให้ทางจังหวัดทำแผนให้ชัดเจนทางด้านวิศวกรรม  คือมั่นใจว่าจะรักษาเมืองให้ได้จริง ๆ โดยต้องคิดเป็น 2 อย่าง ในบางพื้นที่ที่ไม่สนใจเรื่องความสวยงามก็สร้างเป็นแบบถาวร  แต่ส่วนที่เกี่ยวกับการจราจร  การท่องเที่ยวก็ต้องคิดว่าจะทำอย่างไร อาจจะต้องสร้างเขื่อนแบบเก็บได้ โดยมีการสร้างฐานไว้สูงระดับหนึ่ง  พื้นที่เกษตร พื้นที่ลุ่มจะต้องถูกใช้เพื่อการกระจายน้ำ จะต้องไปคิดว่าปฏิทินปลูกพืชให้เร็วขึ้น 1 - 2 เดือน และต้องปรับพันธุ์พืชให้คุ้นเคยกับความชื้นอุณหภูมิของแสงเพราะปลูกเร็วกว่าเดิม ให้ได้ผลผลิตเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม พอถึงฤดูน้ำก็ไม่ต้องปลูก รัฐบาลก็เช่าเป็นพื้นที่ทิ้งน้ำ  เรื่องเขื่อนแม่วงก์  ผมรับปากว่าจะไปศึกษาเรื่องนี้ให้ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร  แต่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมีมาก เพราะเขื่อนเป็นอุปกรณ์ควบคุมน้ำที่ดีที่สุดอันหนึ่ง เราจะไม่กล้าตัดสินใจอย่างที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว  อีกแห่งหนึ่งคือบึงบอระเพ็ด ซึ่งมีอยู่แล้ว จะต้องหาทางให้มีการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดให้มากกว่าเดิม ให้กักเก็บน้ำได้มากขึ้น


          เรื่องระบบการเตือนภัยกรณีเขื่อนมีปัญหาแตกร้าว เช่น หอกระจายข่าว หรือรถตำรวจ รถเทศบาลมีกี่คัน จอดที่ไหน และใช้สัญญาณเสียงอย่างไร และต้องมีการซักซ้อมว่าจะเอาคนเหล่านี้ไปไว้ที่ไหน  โรงเรียนหรือที่สูง  ซึ่งระบบเตือนภัยจะมีการจัดทำใหม่หมดทั้งประเทศ ให้หมั่นใจว่าเราจะเข้าใจภัยที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเป็นเวลายาวๆ และติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับประชาชน สถานีตำรวจในระดับตำบลและอำเภอจะติดตั้งเครื่องมือวัดฝนและวัดอากาศ เนื่องจากมีกำลังพลและระบบสื่อสาร ตำรวจก็ยังมีระบบสื่อสารที่จะทำให้เครือข่ายเชื่อมโยงกันได้ นั่นเป็นเรื่องในเมืองหรือชายป่า ที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำป่า และกรมอุทยานก็จะต้องติดตั้งเครื่องมือเหมือนกับตำรวจ ซึ่งทั้ง 2 หน่วยราชการมีหน่วยปฏิบัติการอยู่ 3,000 หน่วยทั่วประเทศ  ได้ติดตั้งเครื่องมือและระบบการเก็บข้อมูลและการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าเราจะเตือนภัยและย้ายคนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง


          ด้าน นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สรุปรายงานสถานการณ์ฯ ว่า จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 128 ตำบล 1,431 หมู่บ้าน มีประชากร 1,073,200 คน มีพื้นที่ประมาณ 9,597 ตารางกิโลเมตร สถานการณ์ปัจจุบันมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 10 อำเภอ 69 ตำบล 571 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเสียหาย 59,637 ครัวเรือน 185,610 คน บ้านถูกน้ำท่วม 52,739 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 657,307 ไร่ ถนนเสียหาย 489 สาย โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 66 แห่ง โรงพยาบาลและสถานีอนามัย 19 แห่ง ด้านการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดใช้การบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสทุกระดับและตามนโยบาย 2P2R ของนายกรัฐมนตรี  ในส่วนการชดเชยบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ครัวเรือนละ 5,000 บาท ได้จ่ายเงินไปแล้ว 35,567 หลังคาเรือน


          หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาล ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  และช่วงบ่ายที่วัดโกรกพระเหนือ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ลงเรือตรวจการณ์ไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสภาพน้ำท่วมในพื้นที่


          ทั้งนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านสระงาม หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยในพื้นที่ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้นำเครื่องกรองน้ำเคลื่อนที่ที่สามารถผลิตน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค ไปติดตั้งให้บริการกับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยบริเวณหน้าโรงรียนบ้านสระงามด้วย  หลังจากแจกถุงยังชีพแก่ราษฎรแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้ลงเรือตรวจการณ์ไปมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัย พร้อมตรวจสภาพน้ำท่วมในพื้นที่ด้วย
 


  
ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready