Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

โครงการการใช้เรือผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ทะเลตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน

โครงการการใช้เรือผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ทะเลตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทัพบก และกรมเจ้าท่า

      วันนี้ (19  กันยายน  2554)  เวลา 14.00 น. ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าว่าการแก้ไขน้ำเจ้าพระยาไหลสู่บ้านเรือนประชาชนนั้น สิ่งที่ทำและช่วยแก้ไขในระยะสั้นได้ คือ การนำเรือมาปฏิบัติภารกิจเสริมเพื่อเคลื่อนตัวของมวลน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น ซึ่งทำต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 3 แล้ว จากความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เรือของกองทัพบก กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 5 หน่วยงาน จำนวน 24 ลำ โดยกระจายไปตามจุดต่างๆ รวม 7 จุด ตั้งแต่บางกรวย จนถึงคลองลัดโพธิ์ 

      ผลการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว สามารถเพิ่มอัตราการไหลของน้ำจากเดิมประมาณ 2 นอต เป็น 6 นอต หรือ 3 เท่า คิดเป็นปริมาณน้ำประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำและจะเร่งดำเนินการต่อเนื่องในช่วงน้ำลง จนถึงวันที่ 24 กันยายน หลังจากนั้นต้องหยุดเพราะเป็นช่วงน้ำขึ้นตั้งแต่  25 กันยายน จนถึง 4 ตุลาคม ระหว่างนั้นจะใช้กังหันขนาดใหญ่เข้าไปผลักดันน้ำตามคลองฝั่งซ้ายและขวาของเจ้าพระยาแทน เพราะเรือไม่สามารถเข้าไปได้

      ทั้งนี้  การจัดทำโครงการการใช้เรือผลักดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ทะเลตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเกิดจากการนำแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริให้นำกังหันน้ำ  ไปใช้ในการผลักดันน้ำในคลองระพีพัฒน์ เมื่อ 3-4 ปีก่อน

เขียนข่าวโดย : นีรนุช  ตามศักดิ์    กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวโดย  : องอาจ  ทองเปลี่ยน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready