Account
Please wait, authorizing ...
×
เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ก.วิทยาศาสตร์ฯ จัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554

ยุทธศาสตร์
ไฟล์ Download
รูป intro
แกเลอรี่
ระบบปฏิบัติการ
หมวดหมู่
หน่วยงาน


          ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2554 “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”  โดยในปีนี้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 6-21 สิงหาคม 2554 รวม 16 วัน เต็มพื้นที่ ไบเทค บางนา  เป็นการจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ยาวนานที่สุด และมีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศจองเข้าชมแล้วกว่า 5 แสนคน

 


          ดร.พรชัย  รุจิประภา  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต่อเนื่องกันมาทุกปี  ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ได้จัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น  โดยรวมงานต่างๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน  และปีนี้ก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน  โดยมี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์  อีกทั้งปีนี้เป็นปี “เคมีสากล”  กิจกรรมรวมฉลองปเคมีสากล ใหเกิดความรูความเขาใจพื้นฐานของเคมีและจะมีนิทรรศการทางเคมีที่จะทำให้เราทราบว่าเคมีมันอยู่รอบตัวเรา  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเคมีที่มีอยูในทุกสิ่งรอบตัวเรา นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากต่างประเทศ และนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และของกระทรวงต่างๆ อีก 7 กระทรวง เข้าร่วมงาน


          ด้าน ดร.พิชัย  สนแจ้ง  ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า ปีนี้เราจัดเต็มพื้นที่ไบเทค บางนา โดยแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ  Royal Pavilion ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปทุกปี  โดยปีนี้จะเป็นภาพแบบมีชีวิตในสมัยรัชกาลที่ 4 และเรื่องราวของนิทรรศการหลัก 11 นิทรรศการ เช่น ป่าไม้  โลกร้อน  เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ และพื้นที่ให้เด็กมาทำกิจกรรม  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา อาทิ เรื่องดาราศาสตร์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดแสดงผลงานวิจัยยานกลดำน้ำอัตโนมัติขนาดเล็ก ลงไปทำงานใต้น้ำได้

 
          ผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวอีกว่า ทุกปีจะมีคนมาเข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประมาณ 1.2 ล้านคน  แต่ปีนี้มีโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ได้จองเข้าชมงานแล้ว 5 แสนคน  แต่เราจะมีการจัดเวลาให้ได้เยี่ยมชมอย่างทั่วถึง  มีคนนำชมนิทรรศการ  โดยโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ โทร.  0 2577 9960  และสามารถเข้าชมรายละเอียดของนิทรรศการได้ที่เว็บไซต์ http://www.nst2011.com


ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2333 3700 ต่อ 3728

ถ่ายภาพข่าว : นายรัฐพล หงสไกร

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

contact us

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) mostQR
75/47 ถ.พระราม 6 ราชเทวี กทม. 10400
โทร. 0 2 333 3700
โทรสาร 0 2 333 3833
Call Center : 1313

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Most Call Center 1313
Most Community
2017 Ministry of Science and Technology. All Rights Reserved.
ipv6 ready