ทรงพระเจริญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวง

บทความ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ โครงสร้างองค์กร, แผนผังองค์กร, อำนาจหน้าที่, ภารกิจ วัตถุประสงค์, รายนามผู้บริหาร และเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประชาชนและผู้ที่สนใจควรทราบข้อมูลข่าวสาร -----
“ท่าน” ก็โดนเหมือนกัน
๕ ปี มีงานอะไรบ้าง
กลับมาคุยกันก่อน
ขอข้อมูลเพราะตกใจ
ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
ขออนุญาตหรือเปล่า
ขอเพื่อสู้ต่อไป
ขอไปสู้คดีต่อ
ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้
คนงานไปไหน
คนเดียวกันหรือเปล่า
งดเบี้ยปรับได้ไหม
ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
ตาวิเศษ
ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด
ทำไมถึงเปลี่ยนใจ
ทำไมสองมาตรฐาน
ทุ่มเทจริง ๆ
น้องขอดูแลพี่
บ้านจะพังไหมหนอ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป