ทรงพระเจริญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวง

บทความ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ โครงสร้างองค์กร, แผนผังองค์กร, อำนาจหน้าที่, ภารกิจ วัตถุประสงค์, รายนามผู้บริหาร และเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประชาชนและผู้ที่สนใจควรทราบข้อมูลข่าวสาร -----
“ท่าน” ก็โดนเหมือนกัน
๕ ปี มีงานอะไรบ้าง
ก็ผมมีสิทธิ์
กลับมาคุยกันก่อน
ขอข้อมูลเพราะตกใจ
ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม
ขออนุญาตหรือเปล่า
ขอเพื่อสู้ต่อไป
ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ
ขอไปสู้คดีต่อ
ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้
ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก
คนงานไปไหน
คนเดียวกันหรือเปล่า
งดเบี้ยปรับได้ไหม
ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ
ชาวบ้านได้อะไร
ตาวิเศษ
ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป