ทรงพระเจริญ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวง

บทความ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ โครงสร้างองค์กร, แผนผังองค์กร, อำนาจหน้าที่, ภารกิจ วัตถุประสงค์, รายนามผู้บริหาร และเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่ประชาชนและผู้ที่สนใจควรทราบข้อมูลข่าวสาร -----
ขอข้อมูลเพราะตกใจ
ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม ?
ขออนุญาตหรือเปล่า
ขอเพื่อสู้ต่อไป
ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้
คนงานไปไหน
ตาวิเศษ
ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด
ทำไมถึงเปลี่ยนใจ
ทุ่มเทจริง ๆ
น้องขอดูแลพี่
บ้านจะพังไหมหนอ
ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก
ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก ?
รองเท้าเป็นเหตุ
สร้างขึ้นมาอย่างไร
เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน
เป็นคดีกันอยู่
เอาไหม โครงการนี้ ?
แค่อยากรู้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป