ทรงพระเจริญ

84327678 126555695542266 7194438063274065920 o

สำนักงานคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ขอเชิญร่วมประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อ "เรียงถ้อย ร้อยเรื่องราว เรื่องเล่าจากอาหารสู่สุขภาพ เพื่อขจัดความอดอยากหิวโหย" กำหนดการจัดงานวันอาหารโลกประจำปี 2562 จัดขึ้นในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การออกร้านแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางการเกษตร รวมไปถึงการประกวดคลิปวีดีโอดังกล่าว ผู้ประสงค์ร่วมกิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสามารถอัพโหลดคลิปวีดีโอได้ที่ www.facebook.com/WFD2019Contest ได้ตั้งวันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ผู้ชนะเลิศจะได้รับมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคลิปที่ชนะการประกวดจะได้รับการเผยแพร่ในงานวันอาหารโลกประจำปี 2562 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-281-1109 และ 02-281-9312 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code การประกวดคลิปวิดีโอวันอาหารโลกประจำปี พ.ศ.2562

 

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ

เผยแพร่โดย : นายจิรายุ รุจิพงษ์วาที

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป