ทรงพระเจริญ

YSF Poster 01

          โครงการยุวชนสร้างชาติ โดยกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาปริญาตรี-โท-เอก บัณฑิตจบใหม่ ไม่เกิน 5 ปีและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “Road Show กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภาคกลาง” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ โรงละคร เคแบงค์ สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน

โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมพิเศษ ได้แก่

1. ​​กิจกรรม “Special Exclusive Mentor by Minister” กรณีศึกษา Youth Startup 

ทัศนวิจารณ์ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. กิจกรรม “Youth Startup Sharing Talk” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางดำเนินธุรกิจ Startup ให้ประสบผลสำเร็จ กับผู้ประกอบหน้าใหม่ไฟแรง

3. ​​กิจกรรม เสวนาภาพรวมโครงการกองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Panel Discussion)” โดยทีมผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และธนาคารออมสิน

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากผู้ประกอบการ Startup/ บูธนิทรรศการจากนักเรียน นักศึกษา โครงการยุวชนสร้างชาติ รวมถึงหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการรับรอง มาร่วมออกบูธ และให้คำปรึกษาทุกท่านภายในงาน
          สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการรับคำปรึกษาเบื้องต้นในการขอรับการสนับสนุนทุน สามารถรับคำแนะนำภายในงานนี้ได้อีกด้วยโอกาสมาถึงคุณแล้ว หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.zipeventapp.com/e/YSF-Road-Show-20-Feb หรือ Scan Here แล้วพบกัน  #NIA #Innovation #StartupThailand #Tedfund #YSF

1

ข้อมูลข่าวโดย : กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สกน.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : sciencethailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป