ทรงพระเจริญ

1

465

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จิสด้า ได้ทำการจัดประชุมคณะทำงานเตรียมการเผยแพร่คุณค่าที่จิสด้ามอบให้กับสังคมตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดงานสถาปนาครบรอบ  20 ปี และร่วมหารือพร้อมรายงานความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การจัดกิจกรรม “คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 เรื่อง ตำนานธีออส-1 ส่งผ่าน ธีออส-2” ผ่านช่องทางออนไลน์, การจัดทำหนังสือ “กาลานุกลม”, กลุ่มจิตอาสาที่นำเสนอแนวคิดต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมของคนภายในองค์กร เป็นต้น

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป