ทรงพระเจริญ

1

          องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” ไปจัดแสดงที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หวังขยายโอกาสการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของนักประดิษฐ์ มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - พ.ค. 63 ณ Science Learning Space (SLS) คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.

3

          ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทยด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ในรูปแบบ Edutainment & Interactive ที่ทันสมัย ในนามของ อพวช. รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ให้ความสนใจนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” และทราบมาว่านิทรรศการฯ นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจัดให้มีแนวทางการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ที่เรียกว่า STEM Education อีกด้วย ทั้งนี้ อพวช. ยินดีให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดแสดงนิทรรศการฯ และขอชื่นชมคณะผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนในสายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการได้เห็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ”

2

674

          ภายในนิทรรศการฯ ทุกท่านจะได้สัมผัสชีวิตและผลงานอันน่าทึ่งของ นิโคลา เทสลา นักประดิษฐ์ที่มีแนวคิดก้าวล้ำเกินยุค ตื่นตาไปกับผลงานที่สร้างคุณูปการอย่างคณานับต่อโลกใบนี้ พบกับ ขดลวดเทสลา ที่สามารถสร้างไฟฟ้าแรงสูงกว่าหมื่นโวลต์ พร้อมทั้งผลงานแนวคิดสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ ที่ยังรอคอยการต่อยอดเรื่องราวของอัจฉริยะผู้นี้ หากใครได้มาเที่ยวชมอาจปลุกวิญญาณ นักประดิษฐ์ เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมชนิดใหม่ที่โลกของเรากำลังมองหาอยู่ก็เป็นได้

8109

111315

          สำหรับผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “นิโคลา เทสลา ยอดนักประดิษฐ์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก” สามารถไปชมกันได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ Science Learning Space (SLS) คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - พ.ค. 63 เวลา 08.30 - 18.00 น. เปิดบริการทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ข้อมูลข่าวโดย : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป