ทรงพระเจริญ

1

2

59

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ /ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกอบรถจักรยาน และส่งมอบจักรยานจำนวน 12 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคอวัง ต.บ้านยาง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เพื่อให้เด็ก ๆ นักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนได้นำรถจักรยานไปใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน และใช้ในชีวิตประจำวัน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข

81415

ข้อมูลข่าวโดย : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป