ทรงพระเจริญ

 031262 16

          (1 ธันวาคม 2562) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/ นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ เดิน - วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 พร้อมเปิดงานและร่วมปล่อยตัวนักกีฬา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโครงการเดิน - วิ่งการกุศล สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 (พี่ส่งน้องเรียน) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เขียนข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ภาพโดย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป