ทรงพระเจริญ

1

2

          ในงานนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 1 อีกทั้ง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมยังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ Ministry of Science and ICT (MSIT) จากสาธารณรัฐเกาหลี ในความร่วมมือสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายมุน แจ-อิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

34

758

          นางปาร์ค ยอง ซอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิด ASEAN-ROK Startup EXPO ใจความว่า รัฐบาลเกาหลีตั้งเป้าหมายเป็นประเทศที่ส่งเสริมสตาร์ทอัพนวัตกรรมและสร้างบุคลากร ซึ่งความสามารถของประเทศเพียงประเทศเดียวอาจไม่ทำให้เกิดสตาร์ทอัพยูนิคอร์นได้ ดังนั้นเราจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งเกาหลีเล็งเห็นว่าประเทศไทยและอาเซียนคือคู่พัฒนาที่ดีที่สุดในการผลักดันการสร้างความร่วมมือของประเทศเกาหลีเข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียน ยิ่งไปกว่านั้น ในปีที่ผ่านมาเกาหลีได้ทำการเปิด K-Brand ที่ประเทศไทย เป้าหมายเพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME ต่างๆ ให้เติบโต และผลักดันการเจริญเติบโตอย่างเจริญรุ่งเรืองของเกาหลีและอาเซียน

          ทั้งนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องประเทศไทยกับการพัฒนาสตาร์ทอัพเร่งสร้างความร่วมมือและเครือข่ายที่เข้มแข็ง จากที่ล่าสุดประเทศไทยได้จัดการประชุม Southeast Asia Startup Assembly หรือ SEASA โดยการนำประเทศสมาชิกอาเซียน และพันธมิตร มาร่วมประกาศปฏิญญา “Bangkok Startup & Innovation Declaration” เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย นวัตกรรม และดิจิทัลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพสู่ระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งความร่วมมือกับเกาหลีครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสตาร์ทอัพ เนื่องจากเกาหลีมีความก้าวหน้าและเชี่ยวชาญในเรื่องอุตสาหกรรมสร้างสรรค์หรือความบันเทิง ที่โด่งดังในระดับสากล ซึ่งตรงกับแผนของประเทศไทยที่กำลังส่งเสริมสตาร์ทอัพด้านอุตสหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป