ทรงพระเจริญ

3522 19767

3522 197593522 19763

3522 197643522 197683522 19762

          เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562/ จิสด้า เดินหน้าร่วมหารือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศพม่า โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมจิสด้า นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ในการนำเสนอการศึกษาเส้นทางอารยธรรมโบราณ เพื่อเปิดมุมมองการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับข้อมูลด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการประเมินศักยภาพเชิงพื้นที่ในส่วนของเส้นทางปากโขง - ปากมังกร หรือที่เรียกกันว่า “ทวาย - ออกแก้ว” โดยทางตัวแทนจากพม่าได้เห็นชอบแนวคิดพร้อมร่วมเดินหน้าจัดทำ Action Plan พร้อมต่อยอดสู่การสร้างแนวทางการสร้างคุณค่าของพื้นที่ด้วยวัฒนธรรม เพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคมในอนาคต

เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป