ทรงพระเจริญ

72160171 3409673552376441 3592904275279216640 o

71695813 3410097815667348 7039554017797603328 o

16 ตุลาคม 2562 : ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ในการศึกษาดูงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม (ถนนศรีอยุธยา)

ประชุมคณะกรรมาธิการ ๑๙๑๐๑๘ 0005ประชุมคณะกรรมาธิการ ๑๙๑๐๑๘ 0027

72537260 3409674219043041 6318509350457442304 n72483250 3409674169043046 4939766277972426752 n

71970132 3409674005709729 2924682414280146944 n 73459007 3409674162376380 6932464694808543232 n

72575094 3409674362376360 5880935032914182144 n72626138 3409674319043031 8379581739680399360 n

ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ประกอบไปด้วย นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน นายวิทยา ทรงคำ นายจักรกฤษณ์ ทองศรี นายเกษม ศุภรานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการ รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เลขานุการรัฐมนตรีฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ และคณะข้าราชการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมการต้อนรับ

 72484460 3409674342376362 4686927819614191616 n72278991 3409674865709643 2755319789235732480 n72434769 3409674742376322 6723932565025062912 n

72706308 3409674702376326 3750358622459133952 n72728759 3409674509043012 7431470964673609728 n72792570 3409674632376333 4603878691301228544 n

72886955 3409674832376313 162521304782602240 n72680360 3409674549043008 1350539173303418880 n

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎรเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารงาน แนวทาง แผนงาน การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งหารือแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการอุดมศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจของคณะกรรมาธิการฯ

72345339 3409674985709631 6253816607424905216 n72353122 3409674909042972 1886728632907333632 n72545863 3409675069042956 6056494140420521984 n

 

ถ่ายภาพ/เผยแพร่ข่าว   :  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2039-5606-9 facebook.com/opsMHSRI/

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป