ทรงพระเจริญ

H. E. Dr. Suvit Maesincee2 copy

รมว.อว.เข้าร่วมประชุมเวทีวิทยาศาสตร์ระดับรัฐมนตรี STS Forum ครั้งที่ 16 ที่ญี่ปุ่น เผยบทบาทที่เพิ่มขึ้นของกระทรวงทางด้านอุดมศึกษา แสดงปาฐกถาพิเศษระหว่างประชุมโต๊ะกลม และเข้าร่วมการอภิปรายกับผู้นำนานาชาติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมประชุมประจำปี STS Forum ครั้งที่ 16 (The 16th Annual Meeting of Science and Technology in Society) ในวันที่ 6 ต.ค.62 ณ เมืองเกียวโต ญี่ปุ่น  โดยมีนายอาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นประธานเปิดการประชุม

sts 191009 0009

ระหว่างการประชุมในครั้งนี้ ดร.สุวิทย์ได้รับเชิญเข้าร่วมรับประทานอาหารเช้ากับนายอาเบะ ชินโซ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและผู้บริหารจากประเทศต่างๆ เมื่อเช้าวันที่ 6 ต.ค.62 ตามเวลาท้องถิ่น พร้อมกล่าวถึงบทบาทที่เปลี่ยนไป โดยเมื่อปี 2561 ดร.สุวิทย์ ได้เข้าร่วมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ปีนี้ได้เข้าร่วมในฐานะกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิมกับสถาบันการอุดมศึกษาและหน่วยงานให้ทุนวิจัยเข้ามา

ดร.สุวิทย์กล่าวว่ากระทรวงใหม่นี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ร่วมงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเข้ากับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาสังคมและความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ โดยกระทรวงใหม่นี้พุ่งเป้าไปที่เรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ซึ่งได้เรียนรู้มาจากญี่ปุ่น ทั้งนี้มีความคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือกับญี่ปุ่นและชาติอื่นๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมที่ยั่งยืนเพื่ออนาคตสำหรับคนรุ่นต่อไป

รัฐมนตรีร่วมนำเสนอ speaker ใน Plenary Session 10 191009 0036

   รัฐมนตรีร่วมนำเสนอ speaker ใน Plenary Session 10 191009 0027รัฐมนตรีร่วมนำเสนอ speaker ใน Plenary Session 10 191009 0014รัฐมนตรีร่วมนำเสนอ speaker ใน Plenary Session 10 191009 0019

ที่สำคัญรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ยังได้รับเชิญให้เป็นผู้นำเสนอ (speaker) ในช่วง Plenary Session ซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญของการประชุม STS Forum โดยได้นำเสนอในหัวข้อการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม และยังได้ร่วมนำเสนอหัวข้อเพื่อการอภิปรายระหว่างการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรัฐมนตรีด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของญี่ปุ่นเปิดอภิปราย

สำหรับ STS Forum นั้น เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความต้องการปละผลกระทบจากการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นหลัก และจัดประชุมประจำปีในเดือน ต.ค. ณ ประเทศญี่ปุ่น ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 แล้ว

                                                                 sts 191009 0019sts 191009 0001

                     6102019 191009 0009รัฐมนตรีร่วมนำเสนอ speaker ใน Plenary Session 10 191009 00166102019 191009 0004

                                                                     ST Ministers Roundtable Meeting 191009 0013ST Ministers Roundtable Meeting 191009 0015

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป