ทรงพระเจริญ

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0036

6 ตุลาคม 2562 : นายจำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด และผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เปิดหน่วยรับบริจาคโลหิต ปล่อยขบวนนักศึกษาจิตอาสาฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดอุบลราชธานี

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 006362 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0056

ตามโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชุมชนที่ยังต้องการความช่วยเหลือ

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0008

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0011

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 002062 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0025

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 002262 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 003862 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0067

62 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 006662 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 006562 10 06 อุบล เช้า ๑๙๑๐๐๖ 0060

 

ถ่ายภาพ          : เจษฏา วณิชชากร
เขียนข่าว         : ปิยาณี วิริยานนท์
เผยแพร่ข่าว     : ปราณี ชื่นอารมณ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (ด้านการอุดมศึกษา)
ถนนศรีอยุธยา โทร. 0-2039-5606-9 facebook.com/opsmhesi

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป