ทรงพระเจริญ

IMG 9602

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ให้การต้อนรับนายไบรอัน จอห์น เดวิดสัน (H.E. Mr. Brian John Davidson) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และคณะ ในการเข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีฯ ณ ห้องพระจอมเกล้า อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนโยธี กรุงเทพฯ

IMG 9514  IMG 9492

IMG 9472  IMG 9665

IMG 9499  IMG 9493

IMG 9503  IMG 9565

สรุปประเด็นสำคัญที่ทั้ง 2 ฝ่ายหารือร่วมกัน ดังนี้

- การจัดตั้งกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

- ความร่วมมือในกรอบ Newton Fund ซึ่ง สหราชอาณาจักร ยินดีที่จะกำหนด priority ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0, BCG Model รวมถึงรองรับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านการวิจัยเพื่อจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5

- ความร่วมมือด้าน Frontier Technology เช่น Quantum Technology, Space Technology, High Energy Physics

- ความร่วมมือด้าน Grand Challenges, Area-based, HRD, การยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

- การเชิญชวนให้บริษัทเอกชนของสหราชอาณาจักรเข้ามาลงทุนในเขตนวัตกรรม ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร (Agri-tech) และการพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน (Trade and Investment) ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

 - แนวทางการดำเนินงานเพื่อการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงพาณิชย์

นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่กรอบความร่วมมืออาเซียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานวิจัยในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไปในอนาคต

IMG 9612  IMG 9623

IMG 9641  IMG 9628

IMG 9608  IMG 9648

IMG 9580  IMG 9440

 

ข้อมูลโดย สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์

ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร แสงสว่าง

ส่วนสื่อสารองค์กร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. 02 333 3727 – 3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook: sciencethailand

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป