ทรงพระเจริญ

Sprint FB 2
          SPRINT Accelerator(สปริ้นท์) โครงการบ่มเพาะสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย เปิดรับสมัคร startup สายdeep-tech ในกลุ่มIndustrial IoT & Inspection, Healthcare & Medical Device, Advance Materials และSustainability & Green Technology สำหรับ Batch ที่ 3เปิดรับสมัคร startup ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 

          Startupที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมเพิ่อพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจจากผู้ประกอบการ นักวิชาการ และ ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโครงการนี้startup จะได้รับการให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 พร้อมกับการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม มีพื้นที่ co-workingให้ใช้ ได้รับโอกาศนำเสนอแผนธุรกิจให้กับ VC และเครือข่ายนักลงทุน และ การทดลองใช้เทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

          โครงการ SPRINT ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (SCG), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin), TCELS, NIA, Houston Technology Center (HTC Asia), KX Knowledge Exchange for Innovation, Hello Tomorrow Singapore, Leave a Nest Singapore, และ Tech Sauce


ฟอร์มสมัคร Sprint Accelerator Batch 3: 
https://forms.gle/w9hsuxCz6aZDWmqD8
ติดต่อสอบถามได้ที่ : www.sprintacceleratorthailand.com/apply

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป