ทรงพระเจริญ

ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0056

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ลงพื้นที่ร่วมกับทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ ณ วิสาหกิจชุมชน ชาวสวนยางบ้านในสวน ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0041 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0011 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0054

ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0005 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0066 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0068

               “กลุ่มชาวสวนยางบ้านในสวน” เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในการสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากน้ำยางพาราสดในท้องถิ่น โดยการนำน้ำยางพาราที่ได้มาแปรรูปเป็น ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา เพื่อขายในกลุ่มลูกค้าในภาคการเกษตร และภาคการก่อสร้าง ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางพาราที่ผลิตออกมาได้ในช่วงแรกสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และได้รับการสนับสนุนจากสถาบันต่างๆที่มาให้องค์ความรู้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาสูตรน้ำยางที่ใช้เคลือบถุงมือและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมี คุณสมบัติ ป้องกันการลื่น การบาดเฉือน ป้องกันการสัมผัสกับสารเคมี ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต และกันความร้อน ด้วยความเป็นฉนวนของยางพาราจากการสัมผัสอุปกรณ์หรือชิ้นงานได้ในระดับหนึ่ง

ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0086 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0087 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0090

          แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จึงทำให้เกิดปัญหาในการผลิต เนื่องจากเตาอบแห้งรุ่นเก่าที่ใช้ในการอบน้ำยางพารา ใช้พลังงานจากก๊าซที่มีประสิทธิภาพน้อยและสิ้นเปลืองมีผลต่อต้นทุนในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยไม่อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน มีขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ทีมวิจัยงานพัฒนาเครื่องจักรกล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (MTEC สวทช.) เห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จึงได้พัฒนาสร้าง “ห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ดำเนินการโดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0024 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0092 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0080 

               ชุดระบบเครื่องอบแห้งที่ออกแบบพัฒนานี้เป็นชุดระบบที่ใช้ลมร้อนจากชุด เตากําเนิดความร้อน ซึ่งจะใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ LPG เข้ามาที่ชุดหัวเผา (Burner) แบบอัตโนมัติที่มีพัดลมดูดอากาศมาจุดเปลวไฟในห้องเผาไหม้ ความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องเผาไหม้นั้นจะถูกดูดผ่านท่อลมร้อนด้วยพัดลม1 (Blower1) ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านบนโครงตู้อบ แล้วปล่อยลมร้อนเข้าไปยังช่องด้านข้างของผนังตู้อบด้านที่ใกล้กับชุดเตาเผา ซึ่งด้านในผนังโครงตู้อบนี้จะมีช่องด้านบนถึงล่าง เพื่อระบายลมร้อนเข้าไปกระทบกับวัสดุอบที่แขวนอยู่บนชั้นภายในตู้อบ และพาความชื้นออกจากวัสดุอบ แล้วลมร้อนที่ผ่านวัสดุอบจะลอยตัวขึ้น และถูกพัดลม2 (Blower 2)  ซึ่งต่อเข้ากับช่องเปิดตรงกลางผนังห้องอบด้านบนดูดแล้วส่งไปตามท่อ ซึ่งท่อลมร้อน จะต่อกับช่องระบายไอน้ำด้านบน  และต่อเข้ากับท่อลมร้อนหลักที่ส่งไปยังผนังด้านข้างตู้อบอีกด้านหนึ่ง ซึ่งมีช่องปล่อยลมร้อนทางด้านข้าง จากด้านบนถึงด้านล่าง เข้าไปกระทบกับวัสดุอีกด้านหนึ่งของตู้อบ เพื่อพาความชื้นลอยออกไปที่ช่องทางดูดของพัดลม2 ที่อยู่ตรงกลางด้านบนของผนังตู้อบ ซึ่งลมร้อนจะหมุนวนพาความชื้นจากวัสดุอบที่อยู่ภายในห้องอบจนวัสดุอบแห้งตามต้องการ

ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0078 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0079

ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0085 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0063 ถุงมือเคลือบน้ำยางธรรมชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ๒๐๐๓๒๔ 0081

               ห้องอบระบบลมร้อน (ที่พัฒนาขึ้นโดย mtec) สามารถทํางานเฉลี่ย 1.5 ชั่วโมงต่อ 1 รอบ สามารถบรรจุถุงมือได้เฉลี่ย 350 คู่ มีต้นทุนค่าไฟฟ้า 1.5 (ชั่วโมง) X 5 (บาทต่อชั่วโมง) คิดเป็น 7.5 บาท และค่าแก๊ส 45 บาท คิดเป็นต้นทุน 0.1 บาท ต่อถุงมือ 1 คู่ ต่อระยะเวลา 1.5 ชั่วโมง  ซึ่งเมื่อประเมินด้วยจํานวนชั่วโมงการทํางานที่เทียบเท่ากันกับเตาอบรุ่นแรก กําลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น กว่า 460% ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงถึง 50%  และในการเปรียบเทียบกับเตาอบที่เป็นการประยุกต์ใช้เตาอบลดความชื้น เมื่อประเมินที่จำนวนชั่วโมง การทํางานเทียบเท่ากัน กําลังการผลิตของเตามีมากกว่า 650% ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง ประมาณ 50% ใกล้เคียงกับการเปรียบเทียบกับเตาอบรุ่นแรก

 

เขียนข่าวและถ่ายภาพโดย : นายจิรายุ รุจิพงษ์วาที

ถ่ายภาพวิดีโอโดย : นายภูมินทร์ ปั้นเล็ก

ส่วนสื่อสารองค์กร

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป