ทรงพระเจริญ

8

          ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ แนวทางหนึ่งที่จะทำให้อาหารพร้อมบริโภคนั้นถูกสุขอนามัย และเป็นหนึ่งในช่องทางที่นำมาประกอบอาชีพได้ก็คือ การลงมือทำหรือผลิตอาหารนั้นๆด้วยตนเองหรือภายในครอบครัว สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ นำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิลพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิล ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสำหรับบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

          ทั้งนี้การรับประทานข้าวกล้องจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วยระบบย่อยอาหาร และช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ การทำน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิล นอกจากจะได้ประโยชน์จาก “สารกาบา” หรือ Gamma amino butyric acid ซึ่งมีความสําคัญในการทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาท ช่วยรักษาสมดุลในสมอง และป้องกันโรคอัลไซเมอร์ แล้วในข้าวกล้องสีนิลยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี 2 และใยอาหาร ซึ่งพบในปริมาณที่สูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ 

1

ขั้นตอนการเตรียมข้าวกล้องงอก 

1. เตรียมเมล็ดข้าวกล้องที่สดใหม่และมีเมล็ดสมบูรณ์ (เนื่องจากจะสามารถงอกได้ดี โดยเมล็ดข้าวกล้องต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี เพราะมีจมูกข้าวและเปลือกหุ้มเมล็ดอยู่)   

2. นำข้าวกล้องไปซาวน้ำและแช่น้ำไว้ 3 - 5 ชั่วโมง

3. เทข้าวที่อุ้มน้ำใส่ผ้าขาวบางสะอาดและมีความหนานุ่ม แล้วใช้ผ้าห่อคลุมโดยให้มีอากาศให้เมล็ดข้าวหายใจ ทิ้งไว้ข้ามคืนหรือประมาณ 10 - 12 ชั่วโมง

23

ขั้นตอนการเตรียมถั่วเหลือง    

1. นำถั่วเหลืองซีกและธัญพืชอื่นๆ มาทำความสะอาด แช่น้ำสะอาด ทิ้งไว้ข้ามคืน หรือประมาณ 8 ชั่วโมง (สามารถลดเวลาในการแช่ธัญพืช โดยการใช้น้ำอุ่น)

2. ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง นำขึ้นเพื่อสะเด็ดน้ำ 

ส่วนผสมการน้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิลอย่างง่าย ประกอบด้วย

1. ข้าวกล้องงอก          25     กรัม

2. ถั่วเหลือง                20     กรัม        

3. งาดำ                      10     กรัม  

4. น้ำตาลทรายแดง     25     กรัม

5. น้ำสะอาด               500   กรัม

ขั้นตอนการทำ นำข้าวกล้องงอกและถั่วเหลือง นึ่งนาน 15-20 นาที แล้วนำไปเทลงในโถปั่น เติมน้ำสะอาด ปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นกรองด้วยกระชอนหรือผ้าขาวบาง นำขึ้นตั้งไฟนาน  5-10 นาที แล้วเติมน้ำตาลทรายแดง ก็จะได้ผลิตภัณฑ์น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิล

7

**เคล็ดลับความอร่อย เพิ่มความอร่อยด้วยธัญพืชชนิดต่างๆ อาทิ ถั่วแดง ถั่วเขียว และลูกเดือย หรือใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลทรายแดงเพื่อให้ความหวานก็ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการผลิตเครื่องดื่ม “น้ำข้าวกล้องงอกจากข้าวสีนิล” ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ วว. โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 ในวันและเวลาราชการ หรือที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข้อมูลข่าวโดย : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เผยแพร่ข่าว : นางสาวพรนภา สวัสดี
ส่วนสื่อสารองค์กร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป