ทรงพระเจริญ

เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  1. สถานการณ์ของการติดเชื้อ
  2. ความรู้สู้โรคโควิด-19
  3. สื่อมัลติมีเดียโรคโควิด-19
  4. ข่าวโรคโควิด-19 อว.

รวมข่าวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

วว. แชร์ไอเดีย ปลูกอย่างไร ให้มีผักกินตลอดระยะเวลา 3 เดือน เน้นสด สะอาด ปลอดภัย ด้วยมือของท่านเอง
ดร.สุวิทย์ รัฐมนตรีว่าการ ก.การอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมการผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ พร้อมส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
สวทช. อว. เผยความก้าวหน้าผลงานแอปพลิเคชัน DDC-Care และ Traffy Fondue สู้ภัยไวรัสโควิด-19
“สุวิทย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ผนึก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสยามไบโอไซเอนซ์ ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นมาตรฐานองค์การอนามัยโลก 20,000 ชุดแรกแก่รัฐบาล
กิจกรรมสนับสนุนเพื่อเร่งการนำผลงานวิจัยมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยไวรัสโควิด-19 (Research Gap Fund fights COVID-19)
วว. แนะคลายเครียดด้วย “แตงโม” อุดมด้วยโภชนาการ ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
สวทช. - จุฬาฯ พัฒนาหุ่นยนต์ “Germ Saber Robot” ฆ่าเชื้อก่อโรคโควิด-19 ด้วยแสงยูวี ภายใน 30 นาที
วว. ออกบทเฉพาะกาล ร่วมควบคุม ป้องกัน การแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ในกิจกรรมการตรวจประเมิน รับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริการ
วศ.อว. ร่วมมือ สถาบันสิ่งทอพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู้ไวรัส Covid-19
มว. จับมือประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลก วิจัยจีโนมิกส์ พัฒนาวิธีการตรวจ COVID -19 ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำสูง
วศ.อว. ทำเจลล้างมือสูตรกรมวิทยาศาสตร์บริการ มอบหน่วยงานในสังกัด อว.บริการประชาชน ต้านไวรัส Covid-19
ดร.สุวิทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวชิรพยาบาล พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมใช้ได้จริง เพื่อต่อสู้กับ COVID-19
ดร.สุวิทย์ รัฐมนตรีว่าการ ก.การอุดมศึกษาฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
รมว.อว. ตรวจความพร้อม รพ.ศิริราช รับมือโควิด-19 พร้อมส่งมอบชุดตรวจเชื้อโควิด-19 20,000 ชุดแรกให้ สธ. ในสัปดาห์หน้า
ดร.สุวิทย์ ประชุมหารือกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ พัฒนาโรงพยาบาลสนาม และเครื่องช่วยหายใจ (Ventilators)
อว. ลงพื้นที่การพัฒนาสร้างห้องอบระบบลมร้อน สำหรับถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางธรรมชาติ ณ จ.สุราษฎร์ธานี
สอวช. เผยผลสำรวจผลกระทบที่ภาคเอกชนได้รับจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ปิ๊งไอเดีย ต่อยอดข้อมูลทำ SME Transformation – ด้านแนวทาง Reskill / Upskill ผ่านฉลุย พร้อมส่งต่อ สป.อว. เดินเครื่องเต็มสูบ
วศ.อว. เปิดศูนย์ให้ความรู้ สู้ภัย Covid-19
อว. ออกประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1 - 5)
ซินโครตรอนทั่วโลกเร่งวิจัยสู้วิกฤตโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป