ทรงพระเจริญ

บันทึกสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  1. สถานการณ์ของการติดเชื้อ
  2. ประกาศ มาตรการและการเฝ้าระวัง อว.
  3. ความรู้สู้โรคโควิด-19
  4. สื่อมัลติมีเดียโรคโควิด-19
  5. ข่าวโรคโควิด อว.
Announcement

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV)  TH  UK  CN

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)  TH  UK

- แนวปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  TH

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)  TH
: การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19    

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4)  TH
: การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร 

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5)  TH
: การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)   

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  TH


รายงานจำนวนผู้ป่วยสะสม

ข้อมูลแผนที่จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ โควิด-19 ของกระทรวง

รมว.อว. ร่วมเสวนา “โลกและสังคมหลังโควิด – 19 (Way Forward 2020)” กับเอกอัครราชทูตและนักเรียนไทย ณ กรุงปักกิ่ง
วว.เปิดรับสมัครบุคลากรเพิ่ม 70 อัตรา สนองนโยบายรัฐ แก้ปัญหาว่างงาน สู้วิกฤตโควิด-19
รมว.อว. หารือ 13 กลุ่มสตาร์ทอัพเสนอ 5 แนวทางกู้วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID -19
ดร.สุวิทย์ เผยกระบวนทัศน์การศึกษาไทยในโลกหลังโควิด-19
4 STEPS ดูแลสุขภาพใจง่ายๆ ที่บ้าน กับแอป "OOCA"
สุขภาพดีสู้โควิด-19 กับ 5 อาหารนวัตกรรม ในยาม Work from Home
กลุ่มนวัตกรเครือข่าย FabLab สวทช. นำองค์ความรู้และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ พัฒนาโล่หน้ากาก และกล่องป้องกันเชื้อกระจาย มอบสู่บุคลากรการแพทย์
จิสด้า ชวนทุกคนร่วมแจ้งเบาะแส COVID-19 ประเทศไทย
มว. ร่วมตรวจสอบค่าความเข้มแสงยูวีซีตู้อบฆ่าเชื้อ
มธ. อว. โชว์ศักยภาพ “Tham – UV Clean” ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย 100 % ช่วยเหลือแพทย์ไทยสู้ COVID – 19
ITAP ผุดโครงการสนับสนุนการทดสอบผลิตภัณฑ์​ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถานการณ์ Covid-19
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ นวัตกรรมผลิต Face Shiel
กรมควบคุมโรค ใช้แอปฯ DDC-Care ของ สวทช. (อว.) ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด - 19 ป้องกันคนไทย เพื่อคนไทย
มว. มอบแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับ รพ.สต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก
ทีเซลส์ จับมือร่วมกับ ควอลิตี้ พลัส จัดทำโครงการบริจาคเจลแอลกอฮอล์จำนวน 1,000 ลิตร
ดร.สุวิทย์ ชี้โลกเปลี่ยน คนปรับ และการใช้ชีวิตหลังวิกฤตโควิด-19 อย่างเป็นปกติสุข
วว.แนะวิธีปลูกผักกูดขาย..เพิ่มรายได้ สู้วิกฤตโควิด-19
วศ.อว. แนะใช้ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารช่วยเก็บรักษาอาหาร สดใหม่ ช่วงวิกฤติอยู่บ้านหยุดเชื้อโควิด-19
สกสว. แนะตรวจสารพันธุกรรมโควิดในน้ำโสโครกช่วยให้เปิดเมืองได้เร็วขึ้น        
วว.เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา 70 อัตรา หวังบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ แก้ปัญหาว่างงาน จากสถานการณ์วิกฤติโควิด - 19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป