ทรงพระเจริญ

ข่าวมติ ครม.

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 20 สิงหาคม 2562 20 August 2019
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 13 สิงหาคม 2562 13 August 2019
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 6 สิงหาคม 2562 06 August 2019
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 30 กรกฎาคม 2562 30 July 2019
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 กรกฎาคม 2562 19 July 2019
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2562 29 May 2019
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 21 พฤษภาคม 2562 21 May 2019
มติ ครม. รับทราบการเสนอนายสรนิต ศิลธรรม ดำรงตำแหน่ง ปอว. 14 May 2019
มติ ครม. อนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรี 08 May 2019

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป