ทรงพระเจริญ

มาทำความรู้จัก...กระทรวงน้องใหม่ อว.....หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากคุณหมออุดม คชินทร ผู้ผลักดันจนทำให้เกิดกระทรวงนี้กัน

https://www.youtube.com/watch?v=Yk5q14G4c7A

เผยแพร่โดย ช่อง Dailynews Live-TH เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 62
ตอน : มาทำความรู้จัก...กระทรวงน้องใหม่ อว.....หรือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากคุณหมออุดม คชินทร ผู้ผลักดันจนทำให้เกิดกระทรวงนี้กัน

 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป