ทรงพระเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=4UNGDshehGo

เผยแพร่โดย ช่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 62

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556-2561

ช่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14 พ.ค. 2562 
ตอน : ผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2556-2561

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป