ทรงพระเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=qX6B91jIQMc

เผยแพร่โดย OHEC TV เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2017

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : OHEC TV สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ช่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 14 พ.ค. 2562 
ตอน : OHEC TV สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป