ทรงพระเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=YMtRTb0CPYk

เผยแพร่โดย MOST Science Channel เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2018

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวบรรยายพิเศษเรื่องการจัดตั้งกระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีอธิการบดี รองธิการบดี ผู้บริหารเอกชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาดนตรี สุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป