ทรงพระเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=Plb6ADNqS5Q

เผยแพร่โดย ScienceThailand เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2018

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวท.) เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม : ทางรอดของอุดมศึกษาไทย” พร้อมชี้แจงการดำเนินการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ในงาน TAGB Forum 3 จัดขึ้นโดยสมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป