ทรงพระเจริญ

S 3735555

 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนมกราคม 2563

          การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) เริ่มต้นขึ้นในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2562 ในนครอู่ฮั่น ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางของ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในลักษณะที่มีกลุ่มคนซึ่งมี อาการของโรคปอดอักเสบอย่างไม่ทราบสาเหตุที่ ชัดเจน โดยเริ่มพบผู้ป่วยโรค มีอาการไข้สูง ไอแห้ง และอ่อนเพลีย มาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จำนวนหลายราย ส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงไปถึงร้าน แผงลอยในตลาดค้าอาหารทะเลหฺวาหนาน ซึ่งนอกจาก อาหารทะเลแล้วยังเป็นตลาดที่ค้าสัตว์ป่าที่ยังมี ชีวิต อาธิ ค้างคาว งู และ สัตว์อื่นๆ การเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วของจำนวนผู้ป่วยทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับต้น กำเนิดของโรคและไม่สามารถประเมินถึงอันตรายและ ความรุนแรงในการแพร่กระจายของไวรัสได้ โดยพบว่า มีการแพร่ระบาดมาจนถึงช่วงปีใหม่และช่วงเทศกาล ตรุษจีน 2563 โดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนที่ชาวจีน จำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาไปยังเมืองอื่นๆ รวมถึงเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำให้มีการ แพร่ระบาดในวงกว้างและรุนแรงมากขึ้น จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ ป ฏิ กิ ริ ย า ลู กโ ซ่ พ อ ลิ เ ม อ เ ร ส (Polymerase chain reaction, PCR) ซึ่ง เ ป็ น ก า ร วินิจฉัยโดยเฉพาะสำหรับการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่อย่างกว้างขวางและพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยัน แล้วเป็นจำนวนมาก บางส่วนเป็นบุคลากรด้านการ สาธารณสุข นอกจากนี้ยังพบการแพร่ระบาดของไวรัส ชนิดนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ไต้หวัน มาเลเซีย มาเก๊า ฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกา เยอรมนี เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ แคนาดา เวียดนาม กัมพูชา ฟินแลนด์ อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ซึ่งล่าสุดพบว่า ในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีผู้ติดเชื้อจำนวนเพิ่มขึ้น มากกว่า 9 พันคนแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป