ทรงพระเจริญ

S 59695120

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากบรัสเซลส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

          สำนักงานที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมการประชุมทีมประเทศไทยในสหราชอาณาจักร (เต็มคณะ) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยได้มีการหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งแผนงานของแต่ละสำนักงานเพื่อการทำงานในทีมประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน โดยเฉพาะประเด็นการหารือถึงการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับผลกระทบจากการที่สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) นอกจากนี้ยังได้เข้าพบปะผู้บริหารท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์เพื่อรับฟังการบรรรยายถึงความก้าวหน้าและแผนการพัฒนาท่าอากาศยานแมนเชสเตอร์ตลอดจนการหารือถึง โอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร โดยใช้เมืองแมนเชสเตอร์เป็นฐานทางเหนือของสหราชอาณาจักร และได้เยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรม และการออกแบบแมนเชสเตอร์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าฝีมือพื้นเมืองของประเทศไทยได้

 

สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ (ปว.(บซ.))

Office of Science and Technology, Royal Thai Embassy, Brussels

Boulevard du Souverain 412

1150 Brussels, Belgium

Tel: 32 (02) 675 0797

Fax: 32 (02) 662 0858

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.thaiscience.eu

Webpage: www.facebook.com/OSTC.ThaiscienceBrussels

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป