ทรงพระเจริญ

S 59285534 0

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

        ในปัจจุบัน หลายๆ ประเทศ ได้ให้ความสำคัญและ มีการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินภารกิจ ด้านอวกาศ ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน อวกาศ การค้นหาทรัพยากรใหม่ การสำรวจอวกาศในส่วน ที่มนุษย์ยังไปไม่ถึง รวมถึง การค้นหาบ้านหลังที่สองสำหรับ มนุษยชาติ แน่นอนว่า ภารกิจหลายๆ อย่างไม่สามารถทำ ได้ด้วยกำลังของประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะภารกิจด้าน อวกาศต้องการทั้งงประมาณ ทรัพยากรธรรมชาติ และ ทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้ง อวกาศ ไม่ใช่ทรัพย์สินของประเทศ ใด แต่เป็นของมนุษยชาติ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง ประเทศจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะพามนุษย์ขึ้นไปยังอวกาศ

         วิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้ ขอนำเสนอเกี่ยวกับการประชุม ด้านอวกาศซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือ ด้านอวกาศระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ ข้อมูลด้าน อวกาศของทั้งสองประเทศ และระลึกถึงความสำเร็จที่ถือ ว่าเป็นก้าวที่สำคัญหนึ่งของมนุษยชาติสู่อวกาศซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ 50 ปีที่แล้ว นั่นคือ การลงสัมผัสพื้นผิวดวงจันทร์ของ ยานอะพอลโล 11 และนักบินอวกาศ 3 คน ติดตามอ่าน รายละเอียดได้ในเล่มครับ

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป