ทรงพระเจริญ

S 59285538

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

         ปัจจุบัน Biotechnology หรือเทคโนโลยีชีวภาพเป็น หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด เพราะเทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้อง กับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนั้น เทคโนโลยี- ชีวภาพยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อเศรษฐกิจและความก้าวหน้า ของประเทศ

         ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) เป็น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และเป็นหน่วยประสานงานหลัก สำหรับธุรกิจด้านชีววิทยาศาสตร์ การวิจัย และการลงทุน ในประเทศไทย ได้เดินทางมาร่วมเปิดแสดงในงาน Bio International Convention 2019 ณ รัฐ Philadelphia สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็น หนึ่งในความพยายามแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ของไทยให้นานาประเทศได้ประจักษ์ และเป็นการผลัดดัน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน วทน.

         ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยี ชีวภาพ รัฐบาลไทยจึงได้ริเริ่มรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ แบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีพื้นฐาน ซึ่งมีชื่อว่า BCG Model

นอกจากนี้ สำนักงานที่ปรึกษาฯ ขอนำเสนอข่าว ความคืบหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ๆ ที่น่าสนใจ สามารถติดตามอ่านได้ในเล่มครับ

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : @MHESIThailand

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป