ทรงพระเจริญ

DC062019

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

   ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในซีกโลกใต้ มีความหลากหลายทางลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางสังคม และประชากร ประเทศในอเมริกาใต้มีการรวมกลุ่ม โดยส่วนใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงขยายตลาดและเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งก็มีการแบ่งกลุ่มตามความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ตลอดจนที่ตั้งที่ใกล้ชิดกัน อาทิ กลุ่ม Pacifc Alliance ที่ประกอบด้วยเม็กซิโก โคลอมเบีย เปรู และชิลี ซึ่งที่ผ่านมา วิทย์ปริทัศน์ฉบับที่ 4/2562 ประจำเดือนเมษายน เคยได้นำเสนอข้อมูลและแนะนำหน่วยงานด้าน วทน.ของกลุ่ม Pacifc Alliance นี้ไปแล้วว่าเป็นประเทศที่ตั้งอยู่แถบด้านซ้ายของทวีปอเมริกาใต้เป็นหลัก และมีการลงทุนในการพัฒนา วทน. และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าด้าน วทน. อย่างเห็นได้ชัดในหลายสาขา เช่น เม็กซิโกในด้านฟิสิกส์และอวกาศ โคลอมเบียในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและเกษตรกรรม เปรูในด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ และชิลีในด้านโหราศาสตร์

   สำหรับวิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้ จะนำเสนอการรวมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งในอเมริกาใต้อีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีผืนดินใหญ่ติดต่อกันเกินกึ่งของแผ่นดินทวีปอเมริกาใต้ นั่นก็คือ MERCOSUR (Southern Common Market) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ 4 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อาร์เจนตินา อุรุกวัย และปารากวัย…

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า

ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834

Facebook : MHSRITHA

Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป