ทรงพระเจริญ

 

S 5627927

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจำเดือนเมษายน 2563

          ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายาและต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเริ่มลดลง ประเทศในยุโรปเริ่มผ่อนปรนมาตรการการปิดเมืองและการห้ามดำเนินกิจการทางสาธารณะ โดยสหภาพยุโรปได้ออกแนวปฏิบัติการผ่อนปรนมาตรการการปิดเมือง ให้เป็น แนวทางสำหรับประเทศสมาชิก โดยให้พิจารณาถึง ปัจจัยสำคัญ 3 ประการที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการผ่อนปรนมาตรการการปิดเมือง ได้แก่

  • • ข้อมูลทางการระบาดวิทยา: โดยจะต้องมีการลดลงของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ ผู้ติดเชื้อที่ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้ออาการหนักอย่างต่อเนื่อง
  • • ความสามารถด้านสาธารณสุขและการแพทย์: โดยจะต้องมีจำนวนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จำนวนเตียงในโรงพยาบาล การเข้าถึงยารักษาโรค อุปกรณ์การป้องกันการติดต่อของโรคการเข้าถึงการรักษาของกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการรักษาและดูแลผู้ป่วย

• ความสามารถในการติดตามการแพร่กระจายของโรค: โดยจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการตรวจทดสอบอย่างกว้างขวางเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อ และติดตามการแพร่กระจายของไวรัสผ่านการทำ contact tracing และเมื่อพบผู้ติดเชื้อต้องสามารถกักกันผู้ติดเชื้อไม่ให้แพร่กระจายโรคต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป