ทรงพระเจริญ

S 5177351

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

       ในช่วงเวลาที่ไวรัสร้ายกำลังคุกคามโลกของเรา เราคงได้เห็นกันแล้วว่า วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์วิชาที่มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหา การรักษา และการป้องกันไวรัสโคโรนา เราต้องใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสำคัญ
         เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์ นอกจากองค์ความรู้ที่มีการค้นพบและถ่ายทอดกันมา และนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยผู้พัฒนาองค์ความรู้แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญหนึ่งคือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีหน้าที่หลายประการ เช่น
- เป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม : ไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือเซลล์ที่มีขนาดเล็กเกินที่ตามนุษย์จะมองเห็น ดาวและโลกที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์จะศึกษาได้อย่างทั่วถึง หรืออวกาศที่อยู่ไกลโพ้นเกินกว่าที่มนุษย์จะไปถึง นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษา เก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมของเราได้ โดยมีเครื่องมือวิทยาสาสตร์เป็นตัวกลาง
- เป็นอุปกรณ์สร้างมาตรฐาน เมื่อเราสามารถตรวจวัดค่าต่างๆ ได้ก็ทำให้เกิดการตั้งค่ามาตฐานต่างๆ ซึ่งมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นนี้ได้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา เช่น การกำหนดตารางเวลาในชีวิตประจำวัน จำนวนสารอาหารที่เหมาะสม ความเร็วที่ปลอดภัยในการขับรถ จำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ยอมรับได้ ปริมาณการรั่วไหลของสารและรังสีต่างๆ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
- เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในสมัยที่ยังไม่มีการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ การกำหนดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกิดจากประสบการณ์และคำบอกเล่า แต่เมื่อหลายอย่างสามารถตรวจวัดเป็นภาพหรือตัวเลขได้ ทำให้องค์ความรู้ที่สามารถถูกจัดเก็บและถ่ายทอดได้อย่างไม่เบือนความสำคัญของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์มีมากมาย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น วิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้จึงของนำเสนออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้นสูง 10 อย่าง ซึ่งแม้ว่าผู้อ่านอาจจะไม่ได้พบเห็นได้ในชีวิต
ประจำวัน แต่ก็เป็นอุปกรณ์ที่มีผลต่อชีวิตและสังคมของมนุษย์มากโข

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป