ทรงพระเจริญ

         

S 4661263

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

       สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้ การเสนอสาระวิทย์ปริทัศน์คงจะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา ในแต่ละปี เดือนนี้ เราจะมีวันสำคัญของหลาย ๆ วัฒนธรรมมารวมกัน เช่นวันมาฆบูชา ของชาวพุทธ และวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักของชาวคริสต์ ที่ล้วนเป็นเป็นวันมงคลทางศาสนาที่เชื่อมโยงกับวิถีการพัฒนาและการใช้ชีวิตของชาวโลก แต่ในปีนี้การทำบุญ และการเฉลิมฉลอง คงจำเป็นต้องเงียบลงไปมากเนื่องจากชาวโลกกำลังประสบปัญหามหันตภัยใหม่ ที่เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ไม่ใช่ไม่มี นั่นคือปรากฏการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของนวัตไวรัส (Novel Virus) หรือไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ในกลุ่มไวรัสโคโรนา ที่ก่อให้เกิดปอดอักเสบอย่างรุนแรงและทำให้คนล้มตายไปแล้วจำนวนมาก โดยเฉพาะในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการแพร่ระบาดในครั้งนี้ และมีคนป่วยล้มตายมากมาย ซึ่งก็ได้เริ่มกระจายไปยังประเทศอื่นแล้ว โดยประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่ 2 ต่อจากจีน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 และกระแสการแพร่กระจายที่ค่อยๆ ออกจากจีนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย และกำลังข้ามไปยังภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งยุทธวิธีที่จีนใช้ต่อสู้ปราบปราม ก็คือปิดบ้านปิดเมืองเริ่มจากนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ศูนย์กลางแรกของการแพร่ระบาด และระดมสรรพกำลังทั้งบุคลากร เภสัชภัณฑ์ และเทคโนโลยีมาจัดการกับไวรัสร้ายนี้ ในวิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้ ทีม บก. จึงระดมองค์ความรู้ต่างๆ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคต่างๆที่ส่งกระทบต่อมวลมนุษยโลก ไปจนถึงสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจน องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเล็กๆ ที่เรียกไวรัสและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องมาให้ได้อ่านกัน
         แม้ว่า ปีนี้ การฉลองวาเลนไทน์ในแบบปกติ จะถูกจำกัดด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคม แต่ก็ขอให้คิดว่า ปีนี้ เป็นปีแห่งซุปเปอร์วาเลนไทม์ ซึ่งความรักไม่น่าจะจำกัดอยู่แค่วงแคบหวานแหววระหว่างมนุษย์ 2 คน แต่ความรักความเมตตาควรแผ่ให้กว้างไปยังเพื่อนมนุษย์ที่กำลังประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์โรคอุบัติใหม่ดังกล่าว และคงถึงเวลาแล้วกระมังที่มนุษย์ควรจริงจังในการเคารพและรักษาธรรมชาติที่มนุษย์ทำร้ายมามาก เพื่อให้โลกยังคงเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นบ้านที่ดีที่สุดของเรา

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป