ทรงพระเจริญ

S 4128773

 

รายงานข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากกรุงบรัสเซลส์ ประจำเดือนมีนาคม 2563

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เพิ่มงบสนับสนุนโครงการวิจัย ผ่านขอบข่ายโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและ นวัตกรรมของสหภาพยุโรป หรือ โครงการ Horizon 2020 โดยเปิดรับสมัครให้ทุนวิจัยเพื่อจัดการกับโรคโค วิด-19 ในสาขาการศึกษากระบวนการเกิดโรค การ ตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน การพัฒนาวิธีการรักษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการระบาด ของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ อัดฉีดเงิน 140 ล้านยูโร เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ ด้านการวิจัยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ ตรวจวินิจฉัย การพัฒนาวัคซีน และการพัฒนาวิธีการ รักษา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศระดมทุนสําหรับผู้ที่ สนใจสนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดการกับโรคโควิด-19 ซึ่ง ได้งบสนับสนุนเป็นจํานวน 47.5 ล้านยูโร

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป