ทรงพระเจริญ

S 3219461

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 

            ในโลกปัจจุบันเป็นที่ทราบและยอมรับกันทั่วไปว่า ปัจจัยในการพัฒนาประเทศที่สำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งนานาประเทศได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของประชากรในประเทศ โดยมุ่งเน้นพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาเนื่องจากเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตกำลังคนระดับสูงการพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้าน วทน. สำหรับประเทศพัฒนาแล้ว ถือได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาของเขาล้วนมีชื่อเสียง จนทำให้ทั้งรัฐบาลและประชากรในประเทศกำลัง พัฒนาจำนวนไม่น้อยตัดสินใจลงทุนส่งลูกหลานมาศึกษาเล่าเรียนเพื่อหวังว่าจะกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ สังคมและเป็นเสาหลักให้ครอบครัว ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเอง โอกาสที่จะรู้จักสถาบันการศึกษาระหว่างกัน อาจไม่ค่อยมีมากนัก แม้ว่าสถาบันในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ ได้มีการพัฒนาขึ้นจนผงาดแซงสถาบันดังๆ เก่าแก่ของประเทศพัฒนาแล้วไปหลายด้าน

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป