ทรงพระเจริญ

S 3211268

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

          ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้ เราคงจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์เทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยสัมผัสปลายนิ้ว สิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสารและรูปแบบธุรกิจสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วารสาร นิยาย ฯลฯ ถูกผลิตในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โรงพิมพ์และร้านขายหนังสือจำนวนมากต้องปิดตัวลง อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่าน่าจะตายหรือหายไปจากสังคม คือ ห้องสมุด เพราะเมื่อหนังสือมีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการน้อยลง ห้องสมุดคงหมดความสำคัญและคงจะหายไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาให้ดีแล้ว ห้องสมุดมีความสำคัญมากกว่าการเป็นสถานที่จัดเก็บหนังสือ และหน้าที่หลายอย่างของห้องสมุดก็ไม่สามารถถูกทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี

         วิทย์ปริทัศน์ฉบับนี้ขอรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยีมาให้ผู้อ่านได้รับทราบเกี่ยวกับความสำคัญของห้องสมุด สถานที่สำคัญหนึ่งที่จะอยู่เคียงคู่กับสังคมไปอีกยาวนาน

 

เผยแพร่ข่าว : นายธัชนนท์ บุญหล้า
ส่วนสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732 โทรสาร 0 2333 3834
Facebook : @MHESIThailand
Twitter : @MHESIThailand
Call Center โทร.1313

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป