กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vmt9Nw_Josk

รายการ เดินหน้าประเทศไทย : กระทรวงใหม่เพื่ออุดมศึกษาไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 พิธีกร : กรองแก้ว ชัยกฤษ

 

https://www.youtube.com/watch?v=26l287bAc0E

รายการ เคลียร์คัด ชัดเจน การจัดตั้ง "กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" วันที่ 14 กันยายน 2562